Stem-begeleiding...
Voordat we een stem-begeleiding kiezen moeten er een paar instellingen gecontroleerd of ingesteld worden.
Ga naar Menu van OsmAnd via 3streepjes linksboven.
 • Druk op Kaarten downloaden en selecteer boven kolom ALLE DOWNLOADS.
 • Scrol naar onder tot "Overige".
 • Hier worden de stem voorzieningen geladen
 • Zie afbeelding hieronder.
 • Druk op Spraakmeldingen (tekst-naar-spraak - aangeraden)
  • Selecteer die taal die je wilt gebruiken door rechts op download pijl en op Download te drukken.
 • Druk op Spraakmeldingen (opgenomen - beperkte functionaliteit).
  • Selecteer dezelfde taal als boven en door rechts op download pijl en op Download te drukken.
 • Druk nu bovenin op GE¤NSTALLEERD
 • Beide spraakbestanden staan met update datum aangegeven. Belangrijk om stem te laten werken.
 • Zie resultaat hieronder.


 • Opm: Om een TTS stem te verkrijgen moet er een aparte App geladen worden, zie verder.

 • OPMERKING 1: Wanneer de stem nog steeds niet werkt --> Schakel je smartphone dan kompleet uit en start opnieuw.
  Er wordt dan een auto-reset gedaan.

 • OPMERKING 2: Om een stembegeleiding te veranderen ga naar je Smartphone Instellingen.
  • Selecteer Systeem.
   • Scrol naar onder en druk op "Toegankelijkheid".
    • Druk op "Tekst-naar-spraak".
     • Schakel tussen Spraakvervices van Google tekst-naar-spraak
      • Selecteer een stem.
OF...
      • Vocalizer TTS met natuurlijke stem
     • Luisteren naar een voorbeeld.
      • Spraaksnelheid aanpassen.
      • Hoogte aanpassen.
Een nieuwe TTS stembegeleiding voor Andriod die een aantal dagen gratis kan worden uitgeprobeerd.
 • Ga naar Play store.
  • Selecteer TTS voices.
  • Kies Stem Vocalizer TTS Nederlands.
 • Zie afbeelding hieronder.
 • Druk op Vocalizer Voices.
  • Een overzicht van beschikbare talen wordt getoond.
 • Zie afbeelding hieronder,
 • Druk op bv. Nederlands
  • De stemmen Claire en Xander worden getoond.
  • Zie afbeelding hieronder.

 • Druk rechts op Cloud symbool en download bv. Xander.
  • Selecteer de stemkwaliteit
   embedded_pro - 49MB.
 • Ga terug naar de App OsmAnd.
 • Druk op het OsmAnd Hoofd Menu.
  • Selecteer Instellingen.
   • Selecteer bv. Profiel Auto Basisprofiel of ander profiel.
    • Druk op Navigatie-instellingen.
     • Zet bij Gesproken instructies de knop op Aan
     • Druk nu op de regel Gesproken instructies.
     • Hier zijn diverse Spraak-punten om aan te zetten die bij het gekozen Profiel nodig zijn.
     • Zie afbeelding hieronder.
 • Scrol in bovenstaand scherm 
 • Gesproken meldingen enkel tijdens het navigeren.
  • Taal --> Nederlands
  • Meld
   • Straatnamen (TTS) --> Naar behoefte.
   • Exit nummer  --> Aanzetten.
   • Verkeersswaarschuwing --> Aanzetten.
   • Zebrapaden --> Aanzetten.
   • Filtspalen --> Naar behoefte.
  • Meer lezen
   • Tunnels --> Naar behoefte.
  • Gebruiker punten
   • Track routepunten --> Aanzetten.
   • Favorieten in de buurt --> Aanzetten.
   • Dichtbij POI --> Naar behoefte.
  • Snelheidslimiet
   • Aankondigen wanneer overschreden --> Aanzetten.
   • Te hoge snelheid melden bij 5km/u.
  • Output
   • Audiokanaal voor stembegeleiding --> Media/navigatie audiokanaal.
   • Muziek onderbreken --> Naar behoefte.

 • Ga terug naar een kaart.
  • Door links op de grote Gele pijl te drukken wordt de stembegeleiding van een route herhaald.
Succes.....

Hieronder een tweede TTS App om als alternatief te gebruiken.

TTS Acapela
stem-begeleiding installeren...

Updated 07-01-2020
 • Ga naar Playstore en kies de App "Acapela TTS vouches" versie 10.0.0
 • Selecteer Jasmijn of Daan. Zij hebben een duidelijke en natuurlijke stem.
 • Je kunt vooraf op het Play symbool drukken om de stem te testen.
 • Tik op boodschappenwagen rechts om te kopen.
 • Ga naar en download de Acapela App op je toestel.
 • De reeds gekochte stem heeft een V-tje staan aan de rechterkant.
 • Zie afbeelding hieronder.


 • Klik op de boodschappenwagen voor de gewenste stem.
 • Probeer de stem en indien OK klik op in-bakje linksboven en de download begint.
 • Je gekochte (met default instellingen) stem wordt ge-download.
 • Jou stem heeft nu een hart-je.
 • Druk op stem regel.
 • Probeer de stem door rechtsboven op Play symbool te drukken.
 • Tik nu op Tandwiel onder in het scherm.
 • Zie instellingen op afbeelding hieronder.

 • Click to force voices speech rate --> op 90% zetten (dit is de snelheid van de stem).
 • Click to force voices pitch --> bv. op 80% zetten (geeft een lichte of donkere stem).
 • Click to force voices volume --> System or application value.
 • Click to modify punctuation pauses --> Normal
 • Click op Koptelefoon --> Hier kun je de stem afspelen en beoordelen.
 • Activate full text analyser --> Aanvinken
 • Deactivate the slash pronenciation --> Aanvinken.
 • Click to import voices dictionaries.
 • Druk midden rechts op map symbool en scrol naar onder en selecteer acapelavoices/
 • Druk nu op OK rechtsonder.
 • Het systeem laat "Succes" zien.
 • Jou stem staat in je toestel (Nu met jou eigen instellingen).
Opmerking1: de stem zit nu nog niet in OsmAnd.

Opmerking2: de stem zit nu in de Dictionair van Acapela.
 • Click to access to Andriod TTS settings.
  Opm: Deze functie binnen de software Acapela gebruiken en niet binnen Smartphone instellingen.
 • Schakel eerst naar Google "tekst naar spraak engine".
 • Schakel nu naar Acapela TTS (dit om te resetten).
Belangrijk:
 • Wanneer je nu bv. de snelheid van de stem wil veranderen moet dat in Acapela gebeuren en daarna de gewijzigde stem opnieuw laden.
 • De stem bij Instellingen van je apparaat langzamer of sneller zetten gaat hier niet voor Acapela.
 • De stem bij Instellingen van je apparaat langzamer of sneller zetten gaat wel bij Google stembegeleiding.

 • Succes....


08-02-2023
Web Analytics